اخبار

در این بخش کلیه اخبار را خواهید دید
در این بخش کلیه اخبار را خواهید دید
 • تایید شرکت زیست پایش به عنوان شرکت دانش بنیان

  تایید شرکت زیست پایش به عنوان شرکت دانش بنیان 1393/8/25

  شرکت زیست پایش به عنوان تنها آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان شرکت دانش بنیان در حوزه خدمات...

 • طرح خوداظهاری

  طرح خوداظهاری 1396/2/1

  اجرای طرح خوداظهاری در پایش زیست محیطی سه ماهه سوم سال 99 در شهرستان سمنان، مهدیشهر، گرمسار، دامغان، شاهرود...

 • طرح خوداظهاری

  طرح خوداظهاری 1395/11/1

  اجرای طرح خوداظهاری در پایش زیست محیطی سه ماهه چهارم سال 99 در شهرستان های سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار در...